Ingrid Bes

Praktijkbegeleider oudere kind, kosmisch denker

Ingrid Bes is begonnen als BB leidster op de Delftse Montessorischool. Kosmische Opvoeding en Onderwijs vormen een leidraad in haar leven. Eerst op onbewust niveau naar steeds meer bewustzijn wat Maria Montessori daar werkelijk mee bedoelt. Na Delft is zij directeur van Montessorischool Waalsdorp te Den Haag geworden. Zij komt je graag begeleiden in de MB en BB en zal daar waar het past kosmische educatie samen met jou integreren in je groep.

 

Binnen vakbekwaam inspireert zij samen met Nicolien onze studenten en legt graag de verbanden uit, het werken met tijdlijnen, Big History en de Grote Vertellingen van Maria Montessori komen uitgebreid en gevarieerd aan bod.

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
Schermafbeelding 2019-11-13 om 15.06.19.

© Copyright 

De  Haagse Montessori Opleiding 

Webdesign LUX PRODUCTIONS

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar Martine Lammerts ©

Contact

Martine Lammerts

info@montessoriopleiding.com

06 - 45 626 070 

Correspondentie Adres

 

De Haagse Montessoriopleiding

Hoofdstraat 139

2202 EX

Noordwijk

KVK 273 279 52

NL 00165 3934 B93