top of page
ingridb3.jpg

Ingrid Bes

Praktijkbegeleider oudere kind, kosmisch denker

Ingrid Bes is begonnen als BB leidster op de Delftse Montessorischool. Kosmische Opvoeding en Onderwijs vormen een leidraad in haar leven. Eerst op onbewust niveau naar steeds meer bewustzijn wat Maria Montessori daar werkelijk mee bedoelt. Na Delft is zij directeur van Montessorischool Waalsdorp te Den Haag geworden. Zij komt je graag begeleiden in de MB en BB en zal daar waar het past kosmische educatie samen met jou integreren in je groep.

 

Binnen vakbekwaam inspireert zij samen met Nicoline onze studenten en legt graag de verbanden uit, het werken met tijdlijnen, Big History en de Grote Vertellingen van Maria Montessori komen uitgebreid en gevarieerd aan bod.

Zij verzorgt het teamtraject Kosmische Educatie samen met Nicoline, dit is een een aanbod op je eigen school op maat.

bottom of page