Pedagogiek

Logo-montessoriopleiding Den Haag.png

Pedagogiek

Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk 

van Maria Montessori is het onderwijs dat haar naam draagt voortdurend in ontwikkeling.

 

Het Montessorionderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling* van kinderen uit alle lagen van de samenleving.

 

Hierbij streeft het montessorionderwijs drie doelen na

  • Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (samen de persoonlijkheid);

  • Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;

Uitgangspunt is, actief te zoeken naar het potentieel van kinderen en voor elk kind individueel*, maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich individueel op een bepaald moment bevindt.