Pedagogiek

Pedagogiek

Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk 

van Maria Montessori is het onderwijs dat haar naam draagt voortdurend in ontwikkeling.

 

Het Montessorionderwijs vormt op grond van de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de ontwikkeling* van kinderen uit alle lagen van de samenleving.

 

Hierbij streeft het montessorionderwijs drie doelen na

  • Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (samen de persoonlijkheid);

  • Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;

Uitgangspunt is, actief te zoeken naar het potentieel van kinderen en voor elk kind individueel*, maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich individueel op een bepaald moment bevindt.

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
Schermafbeelding 2019-11-13 om 15.06.19.

© Copyright 

De  Haagse Montessori Opleiding 

Webdesign LUX PRODUCTIONS

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar Martine Lammerts ©

Contact

Martine Lammerts

info@montessoriopleiding.com

06 - 45 626 070 

Correspondentie Adres

 

De Haagse Montessoriopleiding

Hoofdstraat 139

2202 EX

Noordwijk

KVK 273 279 52

NL 00165 3934 B93