Volg het kind

Logo-montessoriopleiding Den Haag.png

 

'Observeer het kind en laat het kind de gids zijn'

Observeren en noteren van de ontwikkeling van het kind vormt je dagelijks handelen. 

Waarnemen, zien, kijken, observeren lijken zo eenvoudige handelingen. Werkelijk ontwikkeling zien én daarop je keuzes maken in de begeleiding aan kinderen vragen wat van je vakmanschap.

Ken de ontwikkelingsfasen van het kind, durf af te wachten en werkelijk te vertrouwen en maak keuzes. 

In alle keuzes die je maakt, moet je je kunnen verantwoorden. Pedagogisch evalueren met en door het kind en je kunnen verantwoorden op de verschillende niveaus.

Cfolio. ontwikkelingen 

Een belangrijke ontwikkeling die momenteel speelt is de ontwikkeling en vormgeving van het zo genaamde C.Folio; de nieuwe montessori observatie app. 

De app wordt ontwikkeld door Yard, in samenwerking met en ondersteuning door Nienhuis. 

Het zou een fantastische kans zijn voor ons montessori-onderwijs om dit middel te kunnen gebruiken zodat we een gezamenlijk montessoricurriculum hanteren, het observeren en noteren een belangrijke plaats toekennen, ieder zich kan verantwoorden op de montessorimanier die bij ons past en dat dit middel zowel op de montessorischolen als op de montessoriopleidingen gebruikt wordt.

Het formatief evalueren staat centraal en het Cfolio. bevat een volledig digitaal kindporfolio. 

maria-montessori-children-01.jpg

C Folio

voorinschrijvinng

C Folio

montessori-app  in ontwikkeling