top of page
Logo definitief W aug'22 montessoriopleiding kopie.png

NMV Audit Traject Begeleiding

NMV Audit Traject Begeleiding

De Nederlandse Montessori Vereniging - NMV - hanteert een vierjarencyclus van haar waarderend auditen. Elke Montessori - Instelling komt in deze vier jaar aan de beurt. 

Het proces van erkenning is gericht op de ontwikkeling van de montessori-instelling en de verantwoording daarop. 

De Nederlandse Montessori Vereniging verstrekt de instelling het NMV-erkenningslogo na positieve waardering van de NMV-auditcommissie. 

Audit Traject Begeleiding

De NMV Audit Trajectbegeleiding  biedt u een stevige basis vooraf aan een NMV Audit. In het begeleidingstraject ontvangt u op gewenste onderdelen,  of via onze 360 graden methode, feedback over de Montessorikwaliteit van uw instelling. 

 

Onderdelen van een NMV Audit begeleidingstraject

 zijn :

  • Een schoolbezoek door onze Montessori Professional

  • Montessori Coaching

  • Feedback op gewenste onderdelen of gehele      montessorikwaliteit van uw instelling

  • Schriftelijke rapportage van de bevindingen en mondelinge toelichting daarop.

En eventueel een praktische studiedag bestaande uit :

 

  • Duidelijke uitleg inhoud NMV Audit aan het team

  • Vragen én antwoordronde van het team aan de Montessori Professional. 

  • Inspirerende brainstorm met het team via een      Retrospectief 

  • Observatie van de voorbereide omgeving en Feedback hierop.

bottom of page