top of page

Antropologie 

Logo definitief W aug'22 montessoriopleiding kopie.png

Antropologie

Antropologie is de wetenschap die de mens en zijn eigenschappen bestudeert.

 

De antropologische visie blijkt uit het mensbeeld, kindbeeld, maatschappijbeeld en wereldbeeld.

 

In het totale levensgebied neemt de mens een unieke positie in. Het begrip ' gevoelige periode' staat centraal in de antropologie van Maria Montessori. In de voorbereide omgeving zal de inrichting bepaald worden door de gevoeligheden die in de ontwikkeling van de kinderen in de betreffende leeftijdsgroep aan de orde zijn.

 

Het gaat er daarbij niet alleen om wat er ontwikkeld wordt maar ook om het hoe, de wijze waarop dit proces verloopt.

Vredes opvoeding

In de 19e eeuw schreef dr. Maria Montessori haar ideeën over opvoeding vanuit een ideaalbeeld. Zij stelde zich een harmonie voor tussen volwassenen en kinderen en een gezonde maatschappij. Dr. Maria Montessori had duidelijke ideeën over het ontstaan van een nieuwe wereldorde en over vredesopvoeding.

Op haar grafmonument in Noordwijk (NL) staat:

 

" Ik vraag de lieve en machtige kinderen om samen met mij te bouwen aan de vrede in de mens en in de wereld'

Essentieel in deze opvoeding is de verantwoordelijkheid die kinderen van jongs af aan krijgen en het dragen,.van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en het eigen leren, verantwoordelijkheid voor anderen en verantwoordelijkheid voor de omgeving. Montessori opvoeding geeft kinderen een gevoel van onafhankelijkheid en eigenwaarde, vertrouwen in de eigen persoonlijkheid. Noodzakelijkheden om een snel veranderende samenleving tegemoet te kunnen treden.

" Ik vraag de lieve en machtige kinderen om samen met mij te bouwen aan de vrede in de mens en in de wereld"

bottom of page