Montessori Meesterschap

0 - 12 jaar

Logo-montessoriopleiding Den Haag.png

Vanaf 2022

Opzet

De parels uit de praktijk komen terug bij onze nieuwe montessori-opleiding Montessori Meesterschap. Vanaf september 2022 bieden we dit aan in 7 bijeenkomsten gedurende een jaar.

Na basisbekwaam en vakbekwaam verzorgen wij graag nog een verdiepingsmogelijkheid voor al die leraren die al een tijd werkzaam zijn en graag willen ont-moeten en nieuwe kennis willen opdoen. Vanuit de verschillende ontwikkelingsdomeinen komt met name de vakdidactiek aan de orde. Door opnieuw te kijken naar de essenties van de materialen, meer zicht hebben op de doorlopende ontwikkelingslijnen en het houden van reflectiemomenten tillen we elkaar naar nog meer montessori in je praktijk.

Maaike en Martine werken aan dit nieuwe opleidingsaanbod, zij ontwerpen graag verder, zoals we ook willen zien bij de kinderen.

Ik meld me aan !
Bijeenkomst 1
Bijeenkomst 2
Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 7