top of page

Montessori Minor

Logo definitief W aug'22 montessoriopleiding kopie.png
Light class in Montessori kindergarten. The blue Montessori geometric solids in the foregr

Montessori Minor

De Montessori Minor is voor studenten die tijdens hun pabo-opleiding zich willen bekwamen tot montessoristartbekwaam

Zij volgen enerzijds theorie-uren in de avonduren en krijgen anderzijds praktijkbegeleiding om zo het geleerde optimaal in praktijk te brengen.

Zij voeren opdrachten uit gedurende hun stage.

De afstemming met je stageplek, de student en onze opleider is onlosmakelijk verbonden.

Doelgroep

Studenten van andere pabo’s, deeltijd, maar zeker ook studenten lerarenopleidingen VO zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze minor.

Studiebelasting

European Credits = 30   (1 EC staat voor 28 uur )

Tijdens de bijeenkomsten verdiep je je in de antropologie, de pedagogiek en de montessorididactiek. Zelfstudie, praktijkopdrachten bij je stage, intervisie en theorieopdrachten maken deel uit van de Montessori Minor.

Afronding minor

Tijdens de afronding laat je zien dat je aan de gestelde criteria en bekwaamheden voldoet voor de minor. Dit doe je met een presentatie en je Portfolioverslag.

Vervolg tot Montessori Basisbekwaam

De student ontvangt na het afronden van de Montessori-Minor ons bewijs van deelname van onze opleiding. Zij kan aansluitend hiermee verkort de NMV-Montessori-Opleiding tot montessoribasisbekwaam volgen. 

Om het NMV-diploma basisbekwaam te kunnen ontvangen, dient de student te beschikken over haar/zijn Pabobevoegdheid.

Kosten, startdata en locatie:

In overleg en op aanvraag

De juiste keuze!

Elke student geeft in zijn/haar reflectieverslagen aan waar de ontwikkelaccenten liggen.

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) streeft naar volledig vakbekwame montessori professionals.

Iedere werkgever streeft ernaar dat de werknemers beschikken over vakbekwaam opgeleid personeel dat zich bekwaam toon op vakinhoud, kennis en kunde.

Onze minor wordt bij voorkeur gevolgd tijdens de Montessori Opleiding tot Basisbekwaam.

We werken met heterogene studentengroepen waarbij verschillende praktijkervaringen kunnen worden uitgewisseld.

 

Attitude

Belangrijkste is het verkennen van je eigen montessori attitude en je overtuiging:

Ja, dit is de juiste keuze, in deze onderwijsvorm wil ik werken!

bottom of page