top of page
IMG_6256_edited.jpg

Annemieke Eshuis
Montessori opleider  en begeleider

Annemieke werkt ruim 20 jaar als Montessorileerkracht op Montessori Kindcentrum de Plotter in Zutphen. Uit haar werk haalt zij inspiratie voor de volgende dag, de volgende maand of iets voor op de langere termijn. In haar rol als bouwcoördinator en taalcoördinator van de middenbouw. begeleidt zij leerkrachten op gebied van klassenmanagement en het werken met de montessori leerlijnen. Kosmische educatie vormt daarbij de basis vanuit waar je naar kijkt.

Voor Annemieke is het essentieel om kinderen ruimte te geven voor hun eigen ontwikkeling, zodat zij eigenaar worden van hun eigen leerproces. Een goed voorbereide omgeving en een observerende leerkrachthouding spelen hierbij een belangrijke rol. 

"Als je kinderen ruimte geeft en met ze in gesprek gaat dan zie je de mooiste dingen."

Annemieke is ook werkzaam als auditor voor de Nederlandse Montessori Vereniging. Bij het waarderend auditen legt zij de nadruk op de ontwikkelingen van de organisatie. Zij verbindt scholen en kindcentra door haar manier van kijken en het stellen van de vragen. 

Binnen onze opleiding begeleidt zij studenten en verzorgt zij inhouden rondom Taal, Anders Evalueren & Verantwoorden en het kunnen voeren van kindgesprekken.

bottom of page