top of page

WMBO materiaal

Logo definitief W aug'22 montessoriopleiding kopie.png
Schermafbeelding 2019-01-23 om 19.51.04.

terug naar de essentie!

Het WMBO materiaal is gericht op de professionalisering van de leraar, die niet vanuit materiaal/methodes werkt, maar vanuit het kind en zijn activiteiten in een wiskundige, essentiegerichte leeromgeving. De kinderen worden gestimuleerd aan de hand van voorbeeldige contexten of materialen de wiskundige essenties zich eigen te maken, zich erin te verdiepen, ermee te oefenen en de begrippen te verbinden met het dagelijks leven. De visie op wiskunde montessori basisonderwijs is geconcretiseerd in een didactisch model en in een methodiek, alles beschreven in drie aparte katernen. Visie, didactiek en methodiek zijn vervolgens geconcretiseerd op werkkaarten voor het kind. De werkkaarten vallen onder bepaalde thema's maar zijn niet bedoeld om in een leerlijn aan te bieden of als leerlijn te gebruiken. Vrijheid van werkkeuze, -duur, -tempo en- cyclus blijven gehandhaafd.

De didactische bijsluiters zijn gekoppeld aan de werkkaarten van het kind en vormen de basis voor de leraar rondom de wiskundige essenties. 

Een must voor elke montessorischool !

kinderen blijven nieuwsgierig

Kinderen kiezen hun route

Leraren vergroten hun didactiek en methodiek

de school groeit in het uitdragen van de montessorivisie

Het lus model

Schermafbeelding 2019-01-23 om 20.49.39.
Schermafbeelding 2019-01-23 om 20.31.39.

Het landschap rekenen

  • het domein hele getallen, onderverdeeld in de bakens: tellen en begrip van getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten en meetkunde.
  • het domein gebroken getallen, onderverdeeld in de bakens: breuken, decimale getallen, verhoudingen en procenten.
  • Recent op de markt: verbanden,  
    en begrip van grootheden
  • Alles direct leverbaar via onze webshop 

Voorbeeld

Mindmap

verhoudingen

 voorbeeld WMBO didactische bijsluiter

 

Voorbeeld

 kindkaart WMBO

Overzicht benodigd 

materiaal voor WMBO

bottom of page