WMBO  materiaal

terug naar de essentie!

Het WMBO materiaal is gericht op de professionalisering van de leraar, die niet vanuit materiaal/methodes werkt, maar vanuit het kind en zijn activiteiten in een wiskundige, essentiegerichte leeromgeving. De kinderen worden gestimuleerd aan de hand van voorbeeldige contexten of materialen de wiskundige essenties zich eigen te maken, zich erin te verdiepen, ermee te oefenen en de begrippen te verbinden met het dagelijks leven. De visie op wiskunde montessori basisonderwijs is geconcretiseerd in een didactisch model en in een methodiek, alles beschreven in drie aparte katernen. Visie, didactiek en methodiek zijn vervolgens geconcretiseerd op werkkaarten voor het kind. De werkkaarten vallen onder bepaalde thema's maar zijn niet bedoeld om in een leerlijn aan te bieden of als leerlijn te gebruiken. Vrijheid van werkkeuze, -duur, -tempo en- cyclus blijven gehandhaafd.

De didactische bijsluiters zijn gekoppeld aan de werkkaarten van het kind en vormen de basis voor de leraar rondom de wiskundige essenties. 

Een must voor elke montessorischool !

kinderen blijven nieuwsgierig

Kinderen kiezen hun route

Leraren vergroten hun didactiek en methodiek

de school groeit in het uitdragen van de montessorivisie

Het lus model

Het landschap rekenen

  • het domein hele getallen, onderverdeeld in de bakens: tellen en begrip van getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten en meetkunde.
  • het domein gebroken getallen, onderverdeeld in de bakens: breuken, decimale getallen, verhoudingen en procenten.
  • Recent op de markt: verbanden,  
    en begrip van grootheden
  • Alles direct leverbaar via: http://www.dearend.nl/

Voorbeeld

Mindmap

verhoudingen

 voorbeeld WMBO didactische bijsluiter

 

Voorbeeld

 kindkaart WMBO

Overzicht benodigd 

materiaal voor WMBO

bestelformulier

WMBO bij uitgeverij

De Arend

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
Schermafbeelding 2019-11-13 om 15.06.19.

© Copyright 

De  Haagse Montessori Opleiding 

Webdesign LUX PRODUCTIONS

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar Martine Lammerts ©

Contact

Martine Lammerts

info@montessoriopleiding.com

06 - 45 626 070 

© Copyright Montessoriopleiding.com

Correspondentie Adres

 

De Haagse Montessoriopleiding

Hoofdstraat 139

2202 EX

Noordwijk

KVK 273 279 52

NL 00165 3934 B93