top of page

Wiskunde Montessori Basis Onderwijs

 

Het WMBO materiaal is gericht op de professionalisering van de leraar, die niet vanuit materiaal/methodes werkt, maar vanuit het kind en zijn activiteiten in een wiskundige, essentiegerichte leeromgeving. De kinderen worden gestimuleerd aan de hand van voorbeeldige contexten of materialen de wiskundige essenties zich eigen te maken, zich erin te verdiepen, ermee te oefenen en de begrippen te verbinden met het dagelijks leven. De visie op wiskunde montessori basisonderwijs is geconcretiseerd in een didactisch model en in een methodiek, alles beschreven in drie aparte katernen. Visie, didactiek en methodiek zijn vervolgens geconcretiseerd op werkkaarten voor het kind. De werkkaarten vallen onder bepaalde thema's maar zijn niet bedoeld om in een leerlijn aan te bieden of als leerlijn te gebruiken. Vrijheid van werkkeuze, -duur, -tempo en- cyclus blijven gehandhaafd.

De didactische bijsluiters zijn gekoppeld aan de werkkaarten van het kind en vormen de basis voor de leraar rondom de wiskundige essenties. 

 

Het materiaal bevat verschillende katernen en bijbehorende didactische bijsluiters en aanvullende kaartensets vanuit de rekendomeinen.

 

 

WMBO

€ 0,00Prijs
bottom of page